Michael Claesson, ny insatschef i Försvarsmakten.
Michael Claesson, ny insatschef i Försvarsmakten. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Regeringen vet hur länge Sverige kan försvaras

Militären har informerat regeringen om hur länge Sverige kan försvaras vid ett väpnat angrepp. Utåt är det hemligt. Det säger Michael Claesson, ny insatschef i Försvarsmakten. ”Vi kommunicerar vår förmåga till den politiska uppdragsgivaren på ett väldigt tydligt sätt”.

Jonas Gummesson
Publicerad

Michael Claesson tillträder sin nya befattning på torsdagen och tar då över ansvaret för den operativa militära verksamheten, ett steg under ÖB i rang. Samtidigt befordras han till generallöjtnant, en av tre i Sverige i aktiv tjänst.

Utnämningen kommer i ett säkerhetspolitiskt känsligt och utsatt läge. Protesterna mot Lukasjenko-regimen i Belarus är bara ett exempel på situationer som även kan påverka svenska förhållanden. Nyligen genomförde Försvarsmakten en snabbt iscensatt beredskapsinsats i Östersjön och på Gotland.