”Lär av våra grannländer – inför fasta läkare nu”

När vi tittar på hur primärvården fungerar i länder som är ­jämförbara med Sverige, exempelvis Estland, Danmark och Norge, blir det uppenbart hur viktigt det är med en fast ­läkare. Listning på läkare som en bärande del i en nationell primärvårdsreform kan inte vänta, skriver Heidi Stensmyren, Sveriges Läkarförbund.

Publicerad
Heidi Stensmyren.

Heidi Stensmyren.

Foto: Emma-Sofia Olsson
Annons

Svensk hälso- och sjukvård har stora brister i kontinuitet och tillgänglighet. Allt för många patienter och anhöriga skickas runt i vården utan att ha en fast läkare att förhålla sig till och saknar en läkare som har det övergripande ansvaret för vården. Det finns en bred enighet om behovet av ett skifte till en mer nära vård där vården bättre följer patienternas behov. Det är en utveckling som inte kommer ske av sig själv dock utan som kräver målriktade insatser. För det räcker det inte med goda föresatser. Skarpare reformer måste till för att primärvården verkligen ska bli första linjens vård.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons