Annons

Viktigaste sakerna att tänka på med solceller

Sex av tio svenskar kan tänka sig att investera i solceller det närmaste året. Det främsta incitamentet är att minska sin klimatpåverkan, visar en rapport från Vattenfall.

Men hur ska man veta att de solceller man köper är bra ur ett miljöperspektiv?

– Är man inte noggrann i valet av leverantör kan miljövinsten bli mindre, säger Lasse Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.

Solenergi blir en allt viktigare del i vårt energisystem. De senaste årens teknikutveckling för solpaneler har inneburit sjunkande priser och lägre koldioxidutsläpp för produktionen. I takt med att solceller blivit mer tillgängligt har också intresset hos privatpersoner ökat. Den främsta anledningen till att svenskarna vill investera i solceller är att minska sin klimatpåverkan, visar Solrapporten från Vattenfall.

Men det finns vissa saker att tänka på för att göra en så bra investering som möjligt för miljön.

– Se till att välja rätt leverantör och ställ krav på denne. Det finns många företag som levererar solceller i dag, men alla har inte koll på solcellernas miljöpåverkan och att de tillverkas på ett ansvarsfullt sätt. Vi på Vattenfall utvärderar våra leverantörer och gör så kallade livscykelanalyser, alltså ser till solcellernas miljöpåverkan från vagga till grav. Det är viktigt för att veta vilken miljöbelastning solcellerna har totalt, säger Lasse Ejeklint.

Lars Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.

Se över kvaliteten och garantitiden

En annan viktig sak att tänka på är att välja solceller med hög kvalitet och en leverantör som är långsiktig på marknaden.

– Det är viktigt att se över garantitiden på alla komponenter, och även själva jobbet, eftersom dessa kan variera. Solcellerna ska ju ligga på taket i 30 år och då vill man även att leverantören finns kvar, säger Lasse Ejeklint.

Även solcellers kvalitet varierar så det är viktigt att välja med omsorg och de ska också ha bra verkningsgrad, det vill säga vara effektiva.

Fossilfri el exporteras

Ett vanligt missförstånd är att det inte är någon idé att investera i solceller i Sverige eftersom 98 procent av elen i Sverige redan är fossilfri.

– Det stämmer att nästan alla svensk el är fossilfri. Men elnätet är ihopkopplat med flera andra länders, vars el inte är lika klimatsmart. Sveriges el får därmed en positiv effekt på miljön, eftersom överskottet kan exporteras. Dessutom kommer behovet av fossilfri el att öka och solceller kommer att vara en del av lösningen.

En annan  vanlig invändning är att solceller inte är klimatsmarta för att de produceras i Kina.

– El producerad med solenergi är alltid bättre än el producerad med fossila bränslen, som är den vanligaste energikällan i världen.

Dessutom utvecklas tillverkningen hela tiden. Den blir både effektivare och materialåtgången minskar, samtidigt som även Kinas andel fossilfri el ökar.

– Och vi på Vattenfall strävar alltid efter att göra de bästa valen av leverantörer utifrån kvalitet, kostnad arbetsvillkor och påverkan på miljön, säger Lasse Ejeklint.