Gräns för stöld avgörs i HD

Gränsen mellan ringa stöld och stöld kan snart ändras. Högsta domstolen prövar just nu ett fall där en stölddömd man vill att gränsen ska höjas för att bättre motsvara dagens prisläge.

Erika Nekham/TT
Publicerad
Annons

Vid stölder från butiker så har just värdet på det stulna haft en avgörande betydelse för hur pass allvarligt brottet ska ses som. Värdegränsen mellan vad som räknas som ringa stöld, eller snatteri som det tidigare hette, och stöld har också höjts genom åren med hänsyn till prisutvecklingen.

1990 beslutade Högsta domstolen (HD) att gränsen skulle ligga vid 800 kronor. Nitton år senare, 2009, höjde HD gränsen till 1 000 kronor och tillade att nästa övergång till en ny gräns bör ske när en höjning till 1 250 kronor är motiverad.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons