”Krav på större bostäder förvärrar bokrisen”

Förslaget om ny byggstandard innebär en frontalkrock med bostadsminister Per Bolunds ambition att på ett hållbart sätt komma till rätta med bostadskrisen. Det skriver Anna Broman, Sveriges Byggindustrier, och Gustaf Edgren, TMF Trähus.

Publicerad
Annons

Sveriges befolkning växer med 100 000 människor om året. Samtidigt saknar allt fler kapitalet, kötiden och kontakterna som krävs för att ta sig in på bostadsmarknaden. Bostadsbyggandet går ned. Klimatavtrycket från bostadsbyggandet behöver minska. Därför har den bostadspolitiska diskussionen allt mer kommit att fokusera på hållbarhet – ekonomisk, social och miljömässig.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons