”Förlegad el-reform måste stoppas”

Foto: Hasse Holmberg/TT

Efter tio år av utredningar och en rusande teknikutveckling har tiden sprungit ifrån idén om en elhandlarcentrisk elmarknad. Kvar finns ett dyrt och kritiserat krokben för kunder och elmarknad – som dessutom innebär en säkerhetspolitisk risk, skriver representanter för 38 energiaktörer.

Publicerad
Annons

År 2009 enades den dåvarande regeringen om en energiuppgörelse med våra nordiska grannländer. Tanken var att kunderna skulle bli en del av en harmoniserad nordisk elmarknad där saker skulle bli enklare. I Sverige kom det snabbt att handla om att kunderna skulle få en faktura i stället för två. Med en räkning och en kontakt för elavtalen skulle energimarknaden bli mer begriplig för svenska hushåll. Elhandlarna – som säljer el – skulle sköta kontakten med kunderna, medan elnätsbolagen – som distribuerar elen och sköter driften av elnäten – skulle få rollen som en slags underleverantör till elhandlaren. Kunder som inte gjorde ett aktivt val av energibolag när de flyttade till en ny bostad skulle heller inte fållas in i dyra anvisningsavtal. Arbetet med att ta fram ”Den elhandlarcentriska modellen” (ECM) tog fart.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons