Länsstyrelsen beklagar ”begreppsförvirring”

MHS-Bostäders ordförande Claes Tornberg har bett om ett tillrättaläggande med anledning av Länsstyrelsens i Stockholms uttalande om avsaknaden av dispens eller tillstånd för stiftelsen att fördela ut lägenheter utanför den enligt stadgarna avsedda kretsen, elever vid Försvarshögskolan och försvarsanställda.

Publicerad
Annons

Enligt ett så kallat förhandsbesked från Länsstyrelsen i november 2014 finns ingen erinran mot att "i undantagsfall och för begränsad tid" hyra ut lägenheter "till anställda i regeringskansliet, Försvarshögskolans lärare eller andra statsanställda".

Villkoret är enligt Länsstyrelsen att det finns lediga lägenheter när övriga behov är tillgodosedda och att stiftelsen kan visa att så är fallet. Tillsynen utövas av Länsstyrelsen i Stockholm. Länsstyrelsen beklagar för SvD att det uppstått begreppsförvirring.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons