”Tuffare regler kan leda till andra risker”

Foto: Tomas Oneborg

Hårdare tag från FI förefaller vara lösningen på alla problem. Men ett regelverk som driver likriktning och begränsar konkurrens kan skapa nya risker, skriver företagsekonomerna Anna-Karin Stockenstrand och Peter Öhman.

Publicerad
Pressbilder
Foto: Pressbilder
Annons

I Sverige är det Finansinspektionen (FI) som har huvudansvaret för regelgivning och tillsyn i finansiell sektor och de lagförslag som läggs fram till riksdagen har ofta FI som adressat. Samtidigt som den globala finanskrisen 2007–2009 medförde en centralisering av både reglering och tillsyn inom EU fick FI ökade resurser (och sedermera ansvar även för makrotillsynen, det vill säga att hantera risker i det finansiella systemet som helhet och inte bara i enskilda bolag). Teoretiskt sett är dagens regler noggrant utmejslade och såväl banker som andra finansiella bolag har mötts av allt strängare kapitaltäckningsregler, ständigt ökade krav på riskhantering och mer detaljerad rapportering.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons