Centern: Vi låter inte Sverige klyvas

Regeringen har valt att inte använda högkonjunkturen till de reformer som hade kunnat möta Sveriges problem. Men till skillnad från regeringen vill Centerpartiet ta ansvar för de offentliga finanserna även i högkonjunktur, skriver Annie Lööf, Emil Källström och Martin Ådahl, Centern, som i sin budget bland annat avsätter 200 miljoner för att stärka unga nyanländas psykiska hälsa.

SvD
Publicerad
Unga nyanlända är utsatta. Många bär med sig svåra trauman från att ha flytt från krig och förtryck. Vi förstärker därför satsningen mot ungas ohälsa och lägger ytterligare 200 miljoner per år för att de ska kunna få behandling mot akuta stressymtom, skriver Annie Lööf tillsammans med Emil Källström och Martin Ådahl.

Unga nyanlända är utsatta. Många bär med sig svåra trauman från att ha flytt från krig och förtryck. Vi förstärker därför satsningen mot ungas ohälsa och lägger ytterligare 200 miljoner per år för att de ska kunna få behandling mot akuta stressymtom, skriver Annie Lööf tillsammans med Emil Källström och Martin Ådahl.

Foto: Johan Nilsson/TT
Annie Lööf, Emil Källström och Martin Ådahl, Centerpartiet.

Annie Lööf, Emil Källström och Martin Ådahl, Centerpartiet.

Foto: Johan Nilsson/TT, Janerik Henriksson/TT, Staffan Löwstedt
Annons

Sverige står på toppen av en högkonjunktur. Jobben blir fler och ekonomins hjul snurrar fort. Men mitt i brinnande högkonjunktur växer problemen. Arbetslöshet står sida vid sida med arbetskraftsbrist. Klyftan växer mellan de som har och inte har ett jobb. Personer med en utsatt ställning på arbetsmarknaden, utrikesfödda, människor med funktionsnedsättning, äldre som förlorat jobbet och personer utan gymnasieutbildning, utgör en allt större andel av de arbetslösa. Samtidigt ökar otryggheten på många platser i Sverige och köerna i vården växer. Ungas psykiska ohälsa likaså. Förra året ökade dessutom klimatutsläppen istället för att minska.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons