Annons

Så tryggar du din boendeekonomi

Hela 64 procent känner ökad oro för sin privatekonomi enligt en ny undersökning från Ipsos som Danske Bank låtit göra. Oron består till stor del på stigande bolåneräntor, fallande bostadspriser och ökade energi- och livsmedelspriser. Prognosen är att Riksbanken höjer styrräntan både i september och november – så det finns skäl att se över sin ekonomi.

Jennie Sandén, privatekonom på Danske Bank, tipsar om hur du kan skapa en tryggare boendeekonomi.

– För att sova bättre om natten är det viktigt att se över sina kostnader nu och skapa så mycket förutsägbarhet som möjligt och säkerställa att du har en buffert, säger Jennie Sandén.

Ett tips är att göra en checklista som omfattar frågor som: vad händer om dina bolåneräntor dubbleras, din energi- och matkostnader stiger samt vilka kostnader du har för olika abonnemang? Och inte minst hur ser din buffert ut?

– När du har en enkel översikt så är det lättare att se vad du kan spara in på och vilka kostnader som du kan ta kontroll över, fortsätter Jennie Sandén.

Vill man öka sin trygghet och få en förutsägbar boendeekonomi så är det klokt att binda hela eller delar av bolånet. Då vet du exakt vad du kommer betala under en längre tidsperiod och kan budgetera dina fasta utgifter. Med tanke på att alla prognoser visar att styrräntan kommer att höjas rejält under hösten så är det viktigt att se över din ekonomi nu.

Men Jennie Sandén påpekar att många har en god ekonomi och kommer att klara de ökade utgifterna, även om man kanske får göra avkall på viss konsumtion. När bankerna lånar ut pengar tittar de på din totala ekonomi och använder sig av något som kallas kalkylränta. Kalkylräntan brukar ligga på 6 till 8 procent. Detta gör att både du och banken kan känna sig trygg med att din ekonomi klarar eventuella höjningar av bolåneräntorna.

– I den bästa av världar hade alla med bostadslån tagit skillnaden mellan kalkylräntan och den faktiska räntan man betalar och sparat. Men många har shoppat, rest och helt enkelt satt guldkant på tillvaron. Nu kommer det bli dyrare att leva vilket gör att de allra flesta inte kan fortsätta att konsumera lika mycket, säger Jennie Sandén.

Det är inte för sent att börja lägga undan mellanskillnaden och skapa en buffert som kan komma väl till pass framöver.

–Att spara alla kvitton och sammanställa alla utgifter under en månad är också ett effektivt sätt att ta kontroll över ekonomin. Då kan du se vad du kan spara in på. Även om alla prognoser kring ekonomin inte blir verklighet  så skapar du en trygghet och en beredskap om det skulle ske.

Efter reklamen visas:
Tryggare boendeekonomi i turbulenta tider