Rättegångar på distans kan bli ännu vanligare

Handsprit, plexiglas mellan sittplatserna – och videokonferenssystem. Åtgärder av olika slag som varit viktiga vid landet domstolar under pandemin.
Handsprit, plexiglas mellan sittplatserna – och videokonferenssystem. Åtgärder av olika slag som varit viktiga vid landet domstolar under pandemin. Foto: Johan Nilsson/TT

Över 180 000 videosamtal ringdes till eller från svenska rättssalar förra året, vilket har betytt att färre förhandlingar än trott behövde ställas in.

Nu pågår en studie om hur ännu fler ska kunna vara med i rättegångar på distans.

Erika Nekham/TT
Publicerad
Annons

Antalet videokonferenssamtal som ringdes till och från förhandlingssalar förra året var rekordhögt och utgjorde en ökning med ungefär 40 procent sedan 2020, enligt Domstolsverkets årsredovisning.

Under pandemin har möjligheten att avgöra mål på distans varit en viktig förutsättning för att landets domstolar inte ska halka efter i hanteringen av det stora inflödet av ärenden. Såväl åklagare, parter, vittnen som sakkunniga har kunnat sitta på andra platser än i själva rättssalen exempelvis vid symptom eller smitta. Men det är också ett sätt att minska resor och spara pengar och tid för deltagare som befinner sig på långt avstånd från rätten.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons