Efter att santatorieverksamheten avvecklades i Sandträsk har byggnaden använts som såväl vårdhem som rehabcenter.
Efter att santatorieverksamheten avvecklades i Sandträsk har byggnaden använts som såväl vårdhem som rehabcenter. Foto: Emma-Sofia Olsson

Se bilderna från det övergivna sanatoriet

Längs malmbanan, mellan Gällivare och Boden ligger byn Sandträsk. På andra sidan sjön, från byn sett, tronar det som förut var Norrbottens läns centralsanatorium.

Foto: Emma-Sofia Olsson.
Bildfördjupning —
Publicerad

I slutet av artonhundratalet köpte översten Carl Otto Bergman en egendom i Sandträsk där han anlade jordbruk och lät bygga sin herrgård. Efter hans död köpte Norrbottens landsting marken och lät bygga ett sanatorium på platsen.

Sanatorieverksamheten började småskaligt i en mindre byggnad med plats för 88 patienter men då behovet av vårdplatser ständigt ökade beslutade sig Norrbottens landsting att fastigheten skulle byggas ut. 1931 var Norrbottens läns centralsanatorium färdigbyggt och hade då 345 vårdplatser.