”Politisk aktivism är skadlig för högskolan”

Universitet och högskolor är komplexa miljöer med ambitiösa personer som arbetar hårt. Sådana miljöer riskerar att skadas allvarligt av politisk aktivism, skriver Inger Enkvist med flera i en slutreplik om könsmaktsordning och sexuella trakasserier.

Publicerad
Annons

Många hävdar efter #akademiuppropet, högskolornas motsvarighet till #metoo, att sexuella övergrepp förekommer ofta inom högskolan. Detta tas sedan som intäkt för behovet av radikala högskolereformer i jämställdhetens namn, så kallad jämställdhetsintegrering. I vårt inlägg i SvD påtalade vi att denna bild av en könsmaktsordning motsägs av medarbetarenkäter vid en rad högskolor enligt vilka sexuella trakasserier knappt förekommer och nästan aldrig är grova. Vår slutsats är att det inte finns något empiriskt stöd för att genomföra jämställdhetsintegrering om syftet är att komma till rätta med en könsmaktsordning.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons