Lech Wałęsa och tvillingbröderna Lech och Jarosław Kaczyński stod en gång på samma sida i Solidaritet. I dag är den oberoende fackföreningens  forna medlemmar djupt splittrade, liksom den polska nationen som helhet.
Lech Wałęsa och tvillingbröderna Lech och Jarosław Kaczyński stod en gång på samma sida i Solidaritet. I dag är den oberoende fackföreningens forna medlemmar djupt splittrade, liksom den polska nationen som helhet. Foto: Michal Fludra/TT, Illustration: Jennifer Dysell

Kulturkriget i Polen kan komma till Sverige

Det enade Solidaritet fick Polens kommunistiska regim på fall, men dess forna medlemmar är i dag djupt splittrade. Håkan Lindgren berättar historien om hur Polen hamnade i ett kulturkrig.

Håkan Lindgren
Publicerad

Den som tar flyget till Gdańsk landar på Lech Wałęsa Airport, men personen Wałęsa håller på att retuscheras bort medan han ännu är i livet. Solidaritet framstår i efterhand som ett första steg i den utveckling som ledde till Östeuropas befrielse, men 40 år efteråt förvränger den nuvarande polska regeringen historien om vad som hände.

”Här börjar Europa”, står det på en glastavla uppsatt av EU. Skeppsvarvet i Gdańsk är numera ett europeiskt kulturminnesmärke, samtidigt som Solidaritet har hamnat i fokus för ett polskt kulturkrig.