Annons

Svenska företags blinda fläck: pensionen

Många svenska företag må arbeta bra med hållbarhetsfrågor – men de har en blind fläck: pensionerna. Det visar en sammanställning av SPP.

I dag är det en självklarhet för de flesta bolag att agera som ansvarsfulla samhällsbyggare och arbeta mot tydliga hållbarhetsmål. Hållbarhet är affärsdrivande samtidigt som det också blivit en alltmer viktig fråga för kunder.

– Drivkrafterna är flera: kostnader och risker kan reduceras samtidigt som kvalitet och lönsamhet ökar. Hållbarhetsredovisningar ger omvärlden möjlighet att följa med hur företagen agerar på de utmaningar och möjligheter som samhället och näringslivet står inför, säger Staffan Hansén, vd för SPP.

Tjänstepensionskapitalet uppskattas till 2 000 miljarder

Det totala tjänstepensionskapitalet uppskattas till drygt 2 000 miljarder kronor. Mindre än en procent upphandlas med hållbarhetskrav. Det visar SPPs hållbarhetsindex, som i år sammanställts för första gången och som samlar information om upphandlingar via arbetsmarknadens parter, mäklare och företag under de senaste tre åren.

Hållbarhetsindexet vägs samman utifrån offentliga uppgifter och egna enkäter gällande mäklarupphandlingar, direkta företagsupphandlingar och parternas upphandlingar av tjänstepensionslösningar. Totalt är det mindre än en procent av det totala tjänstepensionskapitalet som upphandlas med hållbarhetskrav.

– Av någon anledning verkar inte pensionsbolagen falla under samma strikta krav på hållbarhet som andra leverantörer till företagen. Vi måste bli bättre på att sprida kunskap om hur man ställer fungerande hållbarhetskrav på tjänstepensionerna, säger Staffan Hansén.
Hansén pekar på att det är dags att rikta strålkastarljuset mot svenska företags blinda fläck.

– Små val gör stor skillnad, och få val kan göra så stor skillnad som att integrera pensionskapitalet i de hållbarhetskrav som ställs på resten av företagens verksamhet.

Här är 3 tips för en hållbar tjänstepension!