”Universitet snuvade på forsknings­satsning”

Foto: Therese Jahnson

Regeringens storsatsning på forskning ledde till gigantiska höjningar för små högskolor och knappt något till universiteten där den främsta forskningen bedrivs, skriver debattörer från Kungl. Vetenskapsakademien.

Publicerad
Markus Marcetic, Mikael Wallerstedt
Foto: Markus Marcetic, Mikael Wallerstedt
Annons

Regeringen slog i forsknings­propositionen för 2021–2024 fast att ”Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation”. Man betonade betydelsen av forsknings­miljöer av högsta kvalitet, och beskrev hur en storsatsning på höjda basanslag till lärosätena skulle stärka den fria forskningen och ge dem möjlighet till strategiska prioriteringar och kvalitets­höjningar. Men den nyligen framlagda vårändrings­propositionen talar ett annat språk.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons