Rekordstora överskott för vården – trots extremt tryck

Sjukvården gör historiska överskott efter pengaregnet från staten. Nu säger Sveriges kommuners och regioners egen chefsekonom att de fått för mycket pengar.

Publicerad

Pandemin gjorde att skatteintäkterna blev 8 miljarder kronor lägre än beräknat i landets kommuner och regioner under 2020. Tappet var betydligt mindre än befarat.

Länge var prognoserna mycket dystrare både bland kommuner och regioner och på finansdepartementet. Samtidigt höll staten sitt ord och betalade ut 21 extra miljarder i generella statsbidrag. Dessutom utlovades pengar till allt som kunde beskrivas som coronorelaterade merkostnader inom vård och omsorg.