”Syna innehållet innan ni raljerar om EU:s budget”

Ökade offentliga utgifter är förstås inte något eftersträvansvärt i sig. Men jag ser med oro på en diskussion där vi med brösttoner raljerar runt nivån på EU:s budget, innan vi börjat tala om dess innehåll, och vad Sverige får ut av det, skriver Cecilia Malmström (L), Sveriges EU-kommissionär.

Publicerad
Cecilia Malmström.

Cecilia Malmström.

Foto: Tomas Oneborg
Annons

Den 9 maj 1950 lade den dåvarande franske utrikesministern Robert Schuman fram en idé om att lägga Tysklands och Frankrikes stål- och kolproduktion under gemensamt styre. Tanken var att binda ihop tyska och franska intressen för att minska risken för konflikt mellan länderna, genom att skapa incitament för bättre samarbete. Sprunget ur samma idé har det som kallas EU växt fram, och med anledning av detta firar vi i dag Europadagen. Att EU nu fyller 68 år är således ett bra tillfälle att reflektera kring både samtiden och framtiden för vår union, och vad den innebär för svensk del.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons