Putin kan segra i strid mellan Trump och Europa

Ökad misstro mellan USA:s president Trump och Europas tyngsta ledare har bara en vinnare: den ryske presidenten Putin. Varje konflikt spelar Ryssland i händerna. Särskilt om EU och Nato på allvar börjar konkurrera om ansvaret för den europeiska säkerheten.

Jonas Gummesson
Publicerad

 

BRYSSEL I helgen genomförs den årliga säkerhetskonferensen i München, i sig ett jättearrangemang med 35 stats- och regeringschefer plus 80 utrikes- och försvarsministrar, inklusive USA:s vicepresident Mike Pence och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov.