”Fel att offra betesmark i Sverige av klimatskäl”

Foto: Stefan Gustavsson

Ambitionen att minska köttkonsumtionen är lovvärd men riskerar att slå hårt mot den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Om våra naturbetesmarker försvinner kan vi inte leva upp till FN:s internationella hållbarhetsmål och våra egna svenska miljömål som vi förbundit oss att jobba mot, skriver ett flertal forskare.

Publicerad
Annons

Våra svenska ängar och naturbetesmarker tillhör de artrikaste miljöerna i världen. De har varit en viktig del av vårt jordbruk i tusentals år. Ängarna och betesmarkerna har dock minskat i yta med mer än 90 procent sedan början av 1900-talet på grund av rationalisering av de mest produktiva jordbruken och nedläggning av de olönsamma. Betesmarkerna fortsätter att minska, men i dag kommer hotet från ett mer oväntat håll, nämligen från oss konsumenter. I ambitionen att vara klimatsmarta och minska utsläppen av växthusgaser, avstår allt fler från kött och mjölkprodukter och väljer i stället vegetariska alternativ. Detta är i grunden positivt och rimmar väl med hälsoaspekten att äta en balanserad kost med mindre kött.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons