Annons

Så ska Sverige klara 100 procent förnybar el

Ett 100 procent förnybart energisystem senast år 2050. Det är en förutsättning för att nå det globala mål som världens ledare enades om vid FN:s klimatkonferens i Paris 2015. Omöjligt? Inte alls. I Sverige är siktet till och med inställt på år 2040.

Lars Lundmark, affärsenhetschef Försäljning på Skellefteå Kraft, är positiv till att klara av detta.

– Med el från rätt energikällor, gemensam energieffektivisering och innovativa lösningar har vi alla möjligheter att lyckas nå målet, säger han.

Och Skellefteå Kraft vara med och påverka. Företaget har över 100 års erfarenhet av förnybar energiproduktion med vattenkraft som bas och på senare år en stor del vindkraft. All den el som säljs vidare – oavsett till konsument eller företag och andra verksamheter – är 100 procent förnybar.

Skellefteå Kraft har även en lång historia av att stötta forskningsprojekt och innovativa satsningar.

– Det har alltid varit viktigt för oss att ligga i framkant för att förstå vår framtid. Därför tittar vi brett på alla möjligheter att ställa om till ett förnybart energisystem. Idéerna kan till och med gå stick i stäv med vår nuvarande verksamhet. Det viktiga här är att förstå vad bäst hjälper Sverige framåt.

Lars Lundmark, affärsenhetschef Försäljning på Skellefteå Kraft.

Omställningen till 100 procent förnybart innebär att vi behöver titta på allt från hur vi värmer upp våra hus och laddar våra telefoner till hur vi transporterar oss.

– Sverige har goda förutsättningar att lyckas ställa om till 2040 och vi kan även se till att fler gör samma sak, säger Lars Lundmark.

Och faktum är att den förnybara energiproduktionen ökar i Sverige. Totalt står den i dag för över 60 procent. Det finns även god tillgång till bioenergi och bra förutsättningar för både vatten- och vindkraft.

Dessutom ökar intresset för solkraft. Här finns stora möjligheter. Solceller på en fjärdedel av landets södervända tak skulle nämligen kunna täcka hela 10 procent av Sveriges årsbehov av el.

Alla kan dessutom bidra till omställningen – om än så bara genom att efterfråga förnybar el, vilket i sin tur driver utbudet. Och konsumenternas insatser är på frammarsch, det märks inte minst inom transportsektorn. En ny undersökning från Skellefteå Kraft och Kantar Sifo visar nämligen att var tredje svensk tror att de enbart kommer att köra på el inom fem års tid.

– När svenskarna nu ställer om sin bilflotta för klimatets skull är det viktigt att vi från företagshåll underlättar den insatsen. Där ingår ökad tillgång till publik laddning i hela landet, men också tillgång till förnybar el – oavsett om laddningen sker hemma, på arbetsplatsen eller längs vägarna, säger Lars Lundmark.

– Det är genom att hjälpas åt som vi möjliggör en hållbar framtid. Och allt utgår från möjligheterna att producera och använda förnybar energi.