Nationella prov ska rättas digitalt

Regeringen vill att en så stor andel som möjligt av de nationella proven ska rättas digitalt. Tanken är att frigöra tid för lärarna.

Samtidigt skärps tonen gentemot alla skolhuvudmän. Det tekniska måste fungera i alla skolor i god tid innan de digitala proven införs.

Anna Lena Wallström/TT
Publicerad
Annons

De nationella proven skrivs av hundratusentals elever i årskurs 3, 6 och 9 samt i gymnasiet och komvux varje år. Proven ska fungera som stöd för likvärdig betygssättning över hela landet.

Men hantering och rättning av proven tar mycket av lärarnas tid och upprepade gånger har tryckta prov eller facit kommit på avvägar före provtillfället och spridits bland elever. Därför förbereder Skolverket sedan ett par år för att digitalisera proven.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons