”Fel avråda läkare från att medverka vid utvisningar”

Jag kan inte föreställa mig att det är Läkarförbundets mening att asylsystemet, där utvisningar efter nekad asyl utgör en del, är att jämföra med dödsstraff eller tortyr, skriver artikelförfattaren.
Jag kan inte föreställa mig att det är Läkarförbundets mening att asylsystemet, där utvisningar efter nekad asyl utgör en del, är att jämföra med dödsstraff eller tortyr, skriver artikelförfattaren. Foto: Linus Sundahl-Djerf

Läkarförbundet saknar grund för att av etiska skäl avråda läkare från att delta i utvisningar av personer som nekats asyl. Tvärtom talar läkaretiska principer för att dessa personer ska ha tillgång till vård på samma villkor som alla andra. Det skriver professor Christian Munthe, ledamot i Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

Publicerad
Christian Munthe

Christian Munthe

Foto: Privat
Annons

Läkarförbundet har beslutat avråda läkare från att ”delta i utvisningar av asylsökande” (se LF:s hemsida). Tidigare har Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförenings etikråd i ett gemensamt uttalande tydligt tagit ställning mot att läkare eller sjuksköterskor genomför tvångsmedicinering eller annan insats som inte är medicinskt påkallad i samband med utvisningar (Se SLS:s hemsida). Det sistnämnda följer omedelbart från vårdprofessionella etiska koder, bakomliggande vårdetiska principer och gällande lagar. Läkarförbundets råd att läkare inte alls bör medverka vid utvisningar av personer som nekats asyl går betydligt längre. En närmare granskning visar att ställningstagandet är såväl oklart som illa motiverat.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons