”Tillitsdelegation missar välfärdens utmaningar”

Man svartmålar utifrån en bild av ett NPM som i dag inte praktiseras. Det är nu väsentligt att Tillitsdelegationen i sitt arbete inte slänger ut barnet med badvattnet utan i stället bygger vidare på den erfarenhet som finns i styrnings- och kvalitetsarbetet. Det skriver konsulten Bengt Wellermark.

Publicerad
Det finns många goda exempel på där utveckling av arbetsflöden/processer minskat lidandet och till och med räddat liv för till exempel cancerpatienter genom att korta behandlingskedjorna väsentligt, skriver Bengt Wellermark.

Det finns många goda exempel på där utveckling av arbetsflöden/processer minskat lidandet och till och med räddat liv för till exempel cancerpatienter genom att korta behandlingskedjorna väsentligt, skriver Bengt Wellermark.

Foto: Erik G Svensson/TT
Bengt Wellermark

Bengt Wellermark

Foto: Privat
Annons

Den av regeringen tilsatta Tllitsdelagationens företrädare har i olika forum givit uttryck för varför styrmodellen i offentlig sektor ”New Public Management” (NPM) behöver revideras med inriktning mot större frihet för professionen. Man svartmålar utifrån en bild av ett NPM som i dag inte praktiseras. Enligt delegationens intentioner bör – lite tillspetsat – pendeln svänga över till förmån för medarbetarnas behov snarare än utgöra ett instrument för att skapa resultatinriktad verksamhet till optimal nytta för den man är till för = medborgarna/brukarna. Det saknas helt enkelt en balanserad helhetssyn som vore önskvärd för att uppdatera NPM och framför allt för att ur resurs- och rekryteringssynvinkel möta välfärdens svåra utmaningar.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons