”Tillitsdelegation missar välfärdens utmaningar”

Man svartmålar utifrån en bild av ett NPM som i dag inte praktiseras. Det är nu väsentligt att Tillitsdelegationen i sitt arbete inte slänger ut barnet med badvattnet utan i stället bygger vidare på den erfarenhet som finns i styrnings- och kvalitetsarbetet. Det skriver konsulten Bengt Wellermark.

Publicerad
Annons

Den av regeringen tilsatta Tllitsdelagationens företrädare har i olika forum givit uttryck för varför styrmodellen i offentlig sektor ”New Public Management” (NPM) behöver revideras med inriktning mot större frihet för professionen. Man svartmålar utifrån en bild av ett NPM som i dag inte praktiseras. Enligt delegationens intentioner bör – lite tillspetsat – pendeln svänga över till förmån för medarbetarnas behov snarare än utgöra ett instrument för att skapa resultatinriktad verksamhet till optimal nytta för den man är till för = medborgarna/brukarna. Det saknas helt enkelt en balanserad helhetssyn som vore önskvärd för att uppdatera NPM och framför allt för att ur resurs- och rekryteringssynvinkel möta välfärdens svåra utmaningar.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons