ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Tegnell: Den brittiska varianten tar över snabbt

Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten. Foto: Henrik Montgomery/TT

I Sverige ser man nu en ”ganska tydlig” uppgång i antal nya smittofall. Samtidigt ökar den brittiska mutationen av viruset i snabb takt.

– Hur den tar över går väldigt fort, säger Anders Tegnell vid en pressträff.

Britta Kramsjö, TT
Uppdaterad
Publicerad

Statsepidemiolog Anders Tegnell inleder tisdagens pressträff med att redogöra för pandemiläget globalt.

– Vi ser globalt en tydlig nedgång nu under ett antal veckor vilket är bra, men vi har fortfarande en omfattande smittspridning av det här viruset.

Även i Europa ser man en försiktig nedgång.

– Det är definitivt på väg åt rätt håll, säger han men tillägger att det finns en stor smittspridning fortfarande även här.

Utvecklingen är blandad, i Finland är läget lugnt medan det i exempelvis Spanien är mycket allvarligt, säger Tegnell.

I Sverige ser man däremot nu en uppgång i antalet nya smittofall.

– I Sverige ser vi tyvärr en ganska tydlig uppgång igen. Rörelserna är inte lika snabba som de verkar vara i en del andra länder, men under några veckor en ganska tydlig uppgång tyvärr.

– Det är definitivt en alldeles för hög nivå.

Det ser dock olika ut i olika regioner. I Västerbotten har man under en tid haft en ökning av antalet nya smittofall. Ökningen handlar bland annat om ett stort utbrott på en batterifabriken Northvolt.

Region Stockholm rapporterar ett ökat antal fall de senaste veckorna.

– Det är från en ganska hög nivå från början, säger Tegnell.

– Det är förmodligen den största ökningen i antal fall av regionerna.

Nu finns en risk för ökad belastning inom sjukvården, varnar han.

Ytterligare 64 dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats i Sverige, meddelar Folkhälsomyndigheten. Därmed har totalt 12 713 smittade avlidit i landet. Sammanlagt har 642 099 personer i Sverige bekräftats smittade av covid-19.

De nytillkomna dödsfallen i myndighetens statistik har i de flesta fall inträffat flera dagar tidigare, och de dödsfall som inträffat i närtid finns inte med på grund av eftersläpning i rapporteringen. Detta innebär att den dagliga uppdateringen visar inrapporterade dödstal, inte dödstalet för just den dagen.

Tegnell talar om de virusmutationer av coronaviruset som upptäckts och fått allt större spridning. För den brittiska varianten har man sett att ökningstakten är stor, den tar över snabbt, enligt Tegnell.

Han tror att varianten kommer att vara den dominerande i de flesta länderna i Europa inom någon vecka eller månad.

– Hur den tar över går väldigt fort, det har den gjort även i andra länder, säger han.

Vad gäller virusvarianter screenar man 10 till 100 procent av proverna i regionerna.

– Den brittiska varianten som upptäcktes under julhelgen har ökat i väldigt snabb takt, säger Anders Tegnell.

– Det är lite skillnad mellan olika regioner, men ökningstakten hur den tar över går väldigt fort.

Testmetoden vad gäller sydafrikanska och brasilianska varianter är inte lika säker och det är ganska få av screenade prov som visar dessa varianter.

– När vi tittar på regioner som har det här är det en spridning som man mer eller mindre har kontroll på, några enstaka fall.

Samtliga tre vaccin vi hittills har tillgång till har visat sig vara mycket effektiva, särskilt bra skyddar de mot svår sjukdom, säger Tegnell och uppmanar alla att ta vaccinet när man erbjuds det.

– Våra prioriteringar har slagit igenom bra, säger han.

Det är framförallt de allra äldsta som fått vaccin i störst utsträckning.

Hittills har 427 783 personer fått åtminstone en dos coronavaccin, rapporterar myndigheten. Det motsvarar 5,2 procent av befolkningen 18 år och äldre. Av dem har 217 478 personer fått två doser, vilket motsvarar 2,7 procent av befolkningen.

Socialstyrelsen redogör för läget inom sjukvården ute i regionerna.

Åtta regioner befinner sig i förstärkningsläge, tio i stabsläge och tre befinner sig i normalläge, säger krisberedskapschef Johanna Sandwall.

Hälften av alla regioner ser fortsatt förväntade försämringar kommande två veckor.

Det finns för närvarande 644 disponibla iva-platser i landet. Av dem är 508 belagda och 219 av patienterna vårdas för covid-19. 43 procent av alla patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar gör det på grund av covid-19.

– Det vi ser går hand i hand med smittspridningen, det tar ungefär två veckor innan platåfasen syns i sjukvården, säger Sandwall.

Risken är stor att belastningen nu ökar ytterligare inom vården med tanke på den senaste tidens uppgång i antal fall, tillägger hon.

De lokala nya rekommendationerna som tagits fram i ett antal regioner i samråd med Folkhälsomyndigheten har bland annat med ökad användning av munskydd att göra, i butiker men även i kollektivtrafiken. Samtidigt bedömer Folkhälsomyndigheten att kollektivtrafiken inte är en miljö där smittan sprids i större omfattning.

Varför är risken för smittspridning i kollektivtrafiken relativt liten?

– Det finns inte mycket data som talar för att en stor volym av smittspridning sker där. Men den är inte oviktig. Den allra mesta smittspridningen sker i hemmen, arbetsplatser och privata fester. Man får inte glömma bort de bitarna. Det är viktigt att det inte blir trängsel i kollektivtrafiken. Det har inte kommit ny data om munskydden som fått myndigheten att ändra sin inställning till munskydd, säger Tegnell till SvD.