”Man måste bara tro att det här ska gå bra”

Vi måste lösa natur- och klimatkris samtidigt, menar Anne Sverdrup-Thygeson.
Vi måste lösa natur- och klimatkris samtidigt, menar Anne Sverdrup-Thygeson. Foto: Staffan Löwstedt

Bevarandebiologen Anne Sverdrup-Thygeson vill öka kunskapen om att människans existens är beroende av de andra tio miljoner arterna på jorden – och varför man inte ska öppna en fjärilsbar.

Anna Asker
Publicerad
Annons

Vi befinner oss i en ny massutrotning av arter. Upp till en miljon arter hotas av utrotning på grund av mänskliga aktiviteter, enligt rapporten från IPBES, FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, som kom 2019.

Så nedslående skulle Anne Sverdrup-Thygeson aldrig inleda en text. Som professor i bevarande­biologi har hon djupare insikter än de flesta i vilka förödande konsekvenser utarmningen av den biologiska mångfalden kan få på vår ekonomi, matförsörjning, hälsa och livskvalitet. Men istället för att fokusera på hoten har hon valt att skriva populärvetenskapliga böcker där hon med gott humör och mycket humor beskriver varför vi människor är helt beroende av de andra tio miljoner arterna på vår jord.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons