Elevers chans till särskilt stöd "ett lotteri"

Elever har laglig rätt att få särskilt stöd om det krävs för att klara skolan. Men andelen som får stöd varierar stort mellan kommunerna - från noll till 20 procent. Chansen ser alltså ut att öka om eleven bor på ”rätt” ort.

– Det är ett lotteri, säger skolexperten Per Kornhall.

Anna Lena Wallström/TT
Publicerad
Annons

När en elev har stora svårigheter i skolan, och det inte räcker med lite extra hjälp i klassrummet (eller extra anpassningar som det benämns), kan det bli aktuellt med extra stöd. Lärare vänder sig till rektor som i sin tur ska se till att elevens behov utreds, vilket ofta görs i samråd med elevhälsan, innan beslut fattas.

Elevens behov kan vara kopplat till exempelvis inlärningsproblem, koncentrationssvårigheter, psykisk ohälsa, olika former av autism eller sociala problem.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons