”Alla bör få ta del av vetenskapen”

I dag kontrolleras forskningsresultat av ett fåtal mycket lönsamma vetenskapliga förlag. Men övergången till ett mer öppet vetenskapssystem har börjat. Nu behöver vi hjälpas åt att göra verklighet av visionerna i Sverige, skriver Calle Nathanson, Svensk biblioteksförening, och Cissi Billgren Askwall, Vetenskap & Allmänhet.

Publicerad
Forskande organisationer behöver erbjuda forskarna utbildning, rådgivning och stödfunktioner så att det blir praktiskt möjligt för forskarna att arbeta på ett öppnare sätt, skriver författarna.

Forskande organisationer behöver erbjuda forskarna utbildning, rådgivning och stödfunktioner så att det blir praktiskt möjligt för forskarna att arbeta på ett öppnare sätt, skriver författarna.

Foto: Tomas Oneborg
Elisabeth Ohlson Wallin, Gustaf Waesterberg
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin, Gustaf Waesterberg
Annons

Den 27 maj enades EU-ländernas rege­ringar om att gå över till ett öppet vetenskapssystem. Beslutet gav förvånansvärt lite eko i Sverige men kommer förhoppningsvis att leda till ökad öppenhet, innovation och delaktighet. Det är glädjande att den svenska rege­ringen tydligt bejakar utvecklingen och vi har stora förväntningar på regeringens forskningsproposition som väntas presenteras i oktober.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons