ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

”Modellen för nybyggen i Stockholm är bakvänd”

Hus som planeras i parkstråk vid Bredängs centrum i södra Stockholm.
Hus som planeras i parkstråk vid Bredängs centrum i södra Stockholm. Foto: Kirsh+Dereka arkitekter.

I Stockholm leder den så kallade Stockholmsmodellen till att många grönområden i ytterstaden bebyggs, utan något helhetsgrepp. Ekonomi, markvärden och exploateringsintresse blir ofta styrande i stadsbyggandet.

Elisabet Andersson
Publicerad

Mycket av det som byggs i Stockholm byggs på kommunal mark. Stockholms stad äger cirka 70 procent av marken innanför kommungränsen.

Marken kan vara ett redskap i stadsplaneringen. Men marken är också en stor inkomstkälla för staden – oavsett om man säljer den eller upplåter den med tomträtt – vilket kan skapa konflikter mellan exploatering och stadsbyggnadsideal.

Laddar…