Redan 1388 fick Europa sin första miljölagstiftning

”I dag pratas det mycket om alla föroreningar som människor vräker ur sig. Är allt detta en följd av industrisamhällets uppkomst, eller fanns det miljöförstöring även under medeltiden?”

Dick Harrison
Publicerad
Annons

Det mesta är en följd av att vi blivit många, många fler än förut, och att vi använder fossila bränslen. Visst. Men därmed inte sagt att våra förfäder var bättre – bara att de var färre och inte hade lika effektiv och destruktiv teknik till sitt förfogande. För den som så önskar är det inte svårt att hitta exempel på medeltida miljöförstöring.

Ett av de största offren för högmedeltidens ekonomiska expansion var faktiskt miljön. Den våldsamma skogsavverkningen – dels för nyodling, dels för att få timmer och dels för att få träkol till bearbetning av järnmalm – fick oförutsedda konsekvenser. Priserna på timmer steg, och tätbefolkade länder, exempelvis England, var på 1200-talet inte längre självförsörjande på denna vara. I norra Frankrike hade fattiga familjer inte längre råd att köpa likkistor av trä. Ännu värre var att skogsskövlingen ledde till erosion och utarmning av jorden, särskilt vad beträffar vattennivån. Följden blev dåliga skördar och förstörda landskap.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons