”Odemokratiskt att vilja stoppa IS-återvändare”

Allt oftare höjs starka röster för att personer som lämnat Sverige för att ansluta sig till IS ska förhindras att återvända och även fråntas sitt svenska medborgarskap. Företrädare för dessa åsikter visar en bristande respekt för människovärdet och de grundläggande principer som bär upp en demokratisk rättsstat, skriver advokat Thomas Olsson.

Publicerad
Thomas Olsson.

Thomas Olsson.

Foto: Marcus Ericsson/TT
Annons

En av dagens viktigaste frågor är hur vi som stat och samhälle ska förhålla oss till terrorismen. I sin mest renodlade form utgör terrorismen ett fasansfullt fenomen som urskillningslöst och godtyckligt drabbar oskyldiga människor i deras vardag när en buss, ett tåg eller ett flygplan sprängs i luften. Med den utgångspunkten kan nog alla utom terroristerna enas om det angelägna i att terrorismen förhindras, bekämpas och lagförs. Men bortom detta typexempel är det lätt att gå vilse i resonemangen och blanda ihop frågorna i sådan grad att förslagen på åtgärder i sig framstår som ett hot mot det demokratiska rättssamhälle som vi vill värna mot just terroristerna.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons