”Sätter låg lön till flyktingar press på andra löner?”

Lägre löner är ett sätt att bidra till att nya enk­lare jobb växer fram. Men leder lägre löner för flyktingar till lägre ­löner för andra löntagare? Avstegen från nuvarande lägstalöner ­borde hanteras genom avtalsförhandlingar och begränsas till personer med mycket låga kvalifikationer, skriver professor John Hassler.

Publicerad
Annons

Den stora flyktinginvandringen till Sverige är en av de största utmaningarna för Sverige på mycket länge. Det är av avgörande betydelse att de nya svenskarna snabbare än hittills kommer i arbete. För detta behövs många olika reformer inkluderande förbättrad utbildning och snabbare validering av de nyanländas kvalifikationer. Men även om vi lyckas med detta måste vi realistiskt räkna med att en betydande grupp nya svenskar framöver inte kommer att ha tillräckliga kunskaper för att framgångsrikt kunna konkurrera på dagens arbetsmarknad.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons