Julia Kristeva:Proust och konsten att få katedraler att skälva

”Jag var den förste dreyfusarden” hävdade Marcel Proust. Men hans hållning förändrades i takt med att han insåg att partisaner hade stridit för sanningen av personliga och ideologiska skäl. Luttrad av bedrägerier och maktmissbruk vände han sig bort från socialt engagemang, till förmån för ”den inre boken”.

Julia Kristeva
Publicerad
Annons

De många referenserna till judendomen i Prousts texter vittnar både om dess inflytande på författaren och om hans särskilda sätt att närma sig ämnet. Proust citerar regelbundet Gamla testamentet, men han försummar inte heller evangelierna. Hans bibelcitat framhäver den springande punkten i en mening eller tanke genom att peka ut den heliga textens kanoniska innebörd samtidigt som den får personliga, emotionella eller komiska konnotationer. Dessa bibliska referenser ingår i Prousts kulturella bakgrund och bildning, men han manipulerar dem med en alldeles egen frekvens och intensitet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons