ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

”Personliga hälsokonton kan revolutionera vården”

Låt människor själva få ha makten över all information kring den egna hälsan. Flera andra länder är på väg att utveckla liknande tjänster. Sverige har mycket att vinna om vi klarar att tänka utanför boxen när det gäller medicinsk information, skriver Allan Gustafsson i en ny ESO-rapport som presenteras på måndagen.

Publicerad
Annons

Regeringen och SKL har formulerat visionen att Sverige 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. Med dagens alla inkompatibla IT-system i vården kan målet aldrig uppnås. Om, som företrädare för SKL och Inera hävdar i sitt inlägg den 4 december”, Sverige redan har en unik plattform för digitalt informationsutbyte i vården” varför sker då så mycket av utbytet fortfarande med fax? Nej, den nationella tjänstplattformen är inte svaret. Sverige måste tänka utanför boxen. Och, det finns en lösning som faktiskt skulle skapa de nödvändiga förutsättningarna för att uppnå målet, och det är personliga hälsokonton.

Laddar…