”Ett nytt kallt krig pågår – minst lika farligt”

Efter tjugofem års liberal internationalism och interventioner krävs nu besinning och en insikt i att det gamla säkerhetsdilemmat återigen skapar farliga situationer kring USA, Nato och Ryssland. Det skriver Jens Stilhoff Sörensen, docent och lektor i freds- och utvecklingsforskning.

Publicerad
USA:s Donald Trump och Rysslands Vladimir Putin vid mötet i Helsingfors i juli.

USA:s Donald Trump och Rysslands Vladimir Putin vid mötet i Helsingfors i juli.

Foto: Pablo Martinez Monsivais/TT
Annons

För många läsare har säkert minnet av det kalla kriget bleknat medan andra är för unga för att ha upplevt det. Den existentiella frågan om kärnvapenkrig har fallit i skymundan och det senaste kvartsseklet har fokus i stället varit på lokala inbördeskrig, statskollaps och terrorism. Även på universiteten hamnade de gamla teorierna och problemställningarna i skymundan. Tyvärr har vi nu fått ett nytt kallt krig som är minst lika farligt som under de låga fryspunkterna i det förra.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons