Bra att humanister skriver på engelska

Internationaliseringen är inget hot mot ­humaniora, tvärtom höjer det kvaliteten, skriver två forskare ett svar på SvD:s serie om kunskapens nya rörelser.

Publicerad
Jae C. Hong/TT
Foto: Jae C. Hong/TT
Annons

Enligt lundaforskarna Johan Östling (31/5) och Ann Steiner (8/6) föreligger en fara att humanistisk forskning inte når ut till allmänheten. Anledningarna är både utom- och inomvetenskapliga, enligt Östling. Han pekar dels på omvandlingen av offentligheten, med en minskning av vissa traditionella arenor för humanistisk kunskapsspridning, dels på ett akademiskt publiceringssystem som belönar medverkan i internationella vetenskapliga tidskrifter, vilket leder till att samverkan med det omgivande samhället inte står särskilt högt i kurs vid tjänstetillsättningar och annan meritering vid universitetet.

Vi är helt eniga med artikelförfattarna om vikten av samverkan: detta bör uppvärderas inom högskolesfären. Däremot är det nödvändigt att nyansera Östlings och Steiners resonemang kring humanioras internationalisering och dess publikationsmönster i relation till framtidens forskningslandskap.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons