”Pedagogerna bör stängas ute från lärarutbildningen”

Ökade resurser till ­dagens lärarutbildning kommer inte att ­lösa de riktiga problemen. Det kommer bara att leda till att utbildningen går från att vara ­dålig och dyr till att bli dålig och dyrare, skriver högstadieläraren Isak Skogstad.

Publicerad
En bra lärarutbildning lägger grunden för kommande generationers skolgång, skriver Isak Skogstad.

En bra lärarutbildning lägger grunden för kommande generationers skolgång, skriver Isak Skogstad.

Foto: Jonas Ekströmer/TT, privat
Annons

Cecilia Garmes välskrivna reportage (SvD 24/9) om den nya lärar­utbild­ningen sätter fingret på ­flera stora problem: lärarstudenter upplever att kraven är låga och tempot är långsamt, men framför allt att utbildningen saknar ordentliga inslag av meto­dik. Det är dessvärre inget nytt. Samtliga lärarutbildningar från de senaste decen­nierna har haft likartade problem. Med den nya lärarutbildningen, som faktiskt inte är särskilt ny utan har funnits sedan 2011, hade politikerna förhoppningen om att problemen skulle försvinna. Det har återigen misslyckats. 

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons