”Misstänkta brott med farligt gods utreds inte”

Lastning av containrar i Göteborgs hamn.
Lastning av containrar i Göteborgs hamn. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Efter en dom från Högsta domstolen lägger åklagare ner Kustbevakningens utredningar om brott mot reglerna för säkra transporter av farligt gods till sjöss, skriver forskarna Ann-Sophie Sallander och Urban Nuldén.

Publicerad
Annons

I november förra året fick kustbevakarna meddelande från Kustbevakningens ledning att de inte längre bör rapportera misstänkta brott som de upptäcker vid kontroller av transport av farligt gods. Farligt gods kan exempelvis vara explosivt, brandfarligt, självantändande, oxiderande, giftigt, smittförande, radioaktivt eller frätande. Kustbevakarna ansvarar för att kontrollera att transporter med farligt gods som anlöper hamnarna uppfyller de krav på märkning, emballering, packning, lastning och lastsäkring som gäller. Syftet med kontrollerna är att upptäcka brister och därigenom undvika att olyckor inträffar. Eventuella brister ska åtgärdas innan lasten får tas ombord på ett fartyg. Bristerna utreds även vidare inom Kustbevakningen och om brott misstänks lämnas utredningen över till åklagare. Sedan i höstas lägger dock åklagarna ner alla sådana ärenden som inkommer, i stället för att driva ärendena vidare i domstol. Eftersom åklagarna lägger ner ärendena uppmanar Kustbevakningens ledning kustbevakarna att sluta rapportera misstänkta brott enligt vissa regelverk.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons