Annons

5 dyra pensionsmissar för företaget

Pensionshanteringen är en åsidosatt verksamhet för många bolag. Men det finns en hel del fallgropar som snabbt kan bli mycket kostsamma.

Här listar Jenny Rundbladh, pensionsexpert på SPP, fem vanliga missar i administrationen.

1. Pensionskostnaden blir inte avdragsgill

Arbetsgivaren har rätt att dra av pensionskostnaden om den inte överstiger 35 procent av den anställdes lön. Men när löneväxling blir allt mer populärt, ökar också risken att halka över den tröskeln utan att arbetsgivaren tänker på det. Det kan bli en kostsam lärdom om man inte är uppmärksam.

2. Chefen lockar med förmåner - glömmer registrera

Vad som sker under lönesamtalet eller rekryteringsintervjun ska omsättas i praktiken, men vem följer upp och kontrollerar att detta sker? Det är viktigt att vara så transparent som möjligt med den anställde så att alla är överens om vad som avtalats. Annars riskerar det att dyka upp ovälkomna överraskningar i framtiden i form av retroaktiva kompensationskrav.

3. Expats med dubbla förmåner

Det är inte ovanligt att man återvänder från en utlandstjänst med en avtalad pensionslösning som är anpassad för det aktuella landet. Ifall den inte avslutas vid hemkomst kan det resultera i dubbla förmåner som riskerar att vara ganska komplicerade att återföra till bolaget. Det är därför önskvärt att ha en uttalad process för onboarding och offboarding, där även tjänstepensionen ingår som en viktig del.

4. Delat ansvar är ingens ansvar

Vid sjukdom, utlandsvistelse eller tjänstledighet kan pensionsavsättningarna behöva pausas för att därefter återupptas. Finns det en tydlig roll för detta i organisationen? Och följdfrågan blir: vad händer om den personen slutar? Att fördela, dokumentera och standardisera kunskapen kring pensionsfrågorna är viktigt för att kunna bibehålla det långsiktiga perspektivet – samtidigt som man skapar trygghet för såväl de anställda som för bolaget.

5. Onödigt hög pension i scaleup-fasen

När en verksamhet går från startup till scaleup tenderar tillväxthastigheten att öka väsentligt. Pensionsfrågan riskerar då att hamna mellan stolarna, med konsekvensen att grundarnas förmåner kopieras vidare till de nyrekryterade talangerna per automatik. Även här är det viktigt att ha tydliga rollfördelningar kring vem som har det yttersta pensionsansvaret. Ta extern hjälp för att landa i rätt nivåer och utveckla förmånspaket som är så attraktiva och väl avvägda som möjligt.