Annons

Trendkänsliga tider kräver standardiserade lösningar

Att bli självförsörjande av el kommer att medföra många möjligheter, men även utmaningar.
Att bli självförsörjande av el kommer att medföra många möjligheter, men även utmaningar. Foto: Shutterstock

Den fjärde industriella revolutionen står för dörren, men vägen dit är krokig. Fler behöver förstå att nya innovationer kräver traditionellt standardiseringsarbete, menar Thomas Korssell, vd på SEK Svensk Elstandard.

Det digitala samhället är för många ett faktum, men Thomas Korssell anser att dagens elsystem kan och bör digitaliseras ännu mer.

– För att kunna ställa om – både till Industri 4.0 och gällande klimatet, är det nödvändigt att sträva efter att maximera effektiviteten vid tillverkningsprocesser. Det möjliggörs genom standarder, säger han.

Från efterkonstruktion till framkant

Historiskt sett har innebörden av standarder enligt Thomas Korssell kunnat förknippas med något som har tagits till i efterhand, när saker inte riktigt har gått som planerat. Idag förstår allt fler vikten av att anpassa produkttillverkningen efter standardiserade ramverk. 

– När olika energikällor och energiproduktioner måste interagera med varandra, fyller digitaliseringen ett större syfte, säger han.

Thomas Korssell garanterar att vi kommer kunna bli självförsörjande av el – något som kommer medföra många möjligheter, men även utmaningar.

– Det finns en del juridiska frågetecken som vi behöver hitta lösningar till för att kunna skala upp elproduktionen och elkonsumtionen på den nivån. När vi har kommit underfund med det, kommer vi kunna optimera elsystemet på ett sätt som många inte kan föreställa sig idag, säger Thomas Korssell.

Enkelt att driva förändring – om man vill

Framtagandet av standarder sker hos den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Vill man få gehör för sina tankar, är det enligt Thomas Korssell enkelt att göra sin röst hörd.

– I grund och botten är vi alla människor. Om du vill vara med och leda standardiseringsarbetet – och därmed samhället framåt, handlar det egentligen om att ha ett långsiktigt perspektiv och om att vara öppen för olika åsikter. Tillsammans sätter vi ramarna för framtidens utveckling, säger han.

Enligt honom borgar trendkänsliga tider och produkter för ett strategiskt försprång, om man vet vad som komma skall.

– Håller du dig à jour med standardiseringsarbetet kommer du kunna kartlägga framtida kompetens, resurser och andra områden som ännu inte har hunnit bli aktuella, säger Thomas Korssell.