”Skapa arkitektur som tar hänsyn till människan”

Förortens bostadsområden förtätas allt mer – med motiveringen att vi ska bygga stad. Men det bestående intrycket är knappast stadsmässighet utan snarare torftiga områden med överdimensionerade huskroppar och mycket asfalt, skriver Ludmilla Larsson, Marika Khodr och Johanna Gill. 

Publicerad
Annons

Sverige slår rekord i bostadsbyggande men alltför få nya bostadsområden erbjuder goda livsmiljöer. Vi behöver en helt ny riktning i svensk stads­utveckling och en mer människovänlig arkitektur. Ansvaret för detta vilar på Sveriges kommuner.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons