”Fel råd ges i ny rapport om barn med adhd”

En ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten sprider en felaktig bild av adhd. Att lägga så stor vikt vid minskning av störande beteenden och så lite fokus på hur skolan kan stötta dessa barn ligger inte alls i linje med aktuell forskning, skriver 40 forskare, psykologer, pedagoger med flera som alla arbetar med individer med adhd.

Publicerad
Annons

Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla specialpedagogisk kunskap till skolor runt om i Sverige. På SPSM:s hemsida kan man läsa att verksamhetens mål är att se till att alla elever har möjlighet att ta till sig kunskap i skolan. SPSM lyfter fram vikten av att arbeta med anpassningar i skolan för att göra lärmiljöerna mer tillgängliga för alla elever, inklusive de med funktionsnedsättningar.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons