Lärare: Modern pedagogik strider mot barns hjärnor

Trots att katederundervisning och faktakunskaper anses vara förlegade finns det gott om bevis från hjärnforskningen för att det faktiskt fungerar bättre än vad vi tror, skriver läraren Isak Skogstad.

Publicerad
Risken för kognitiv överbelastning ökar markant när eleverna arbetar med digitala verktyg, skriver Isak Skogstad.

Risken för kognitiv överbelastning ökar markant när eleverna arbetar med digitala verktyg, skriver Isak Skogstad.

Foto: Knut Capra Pedersen, Fredrik Sandberg/TT
Annons

Sedan 1960-talet har andelen lektionstid ägnad åt katederundervisning minskat i den svenska skolan. Den traditionella formen av pedagogik, som kännetecknas av att läraren förmedlar kunskap genom instruktion, föreläsning samt förhör i helklass, har fått ge vika för ökade inslag av så kallad progressiv pedagogik. Den formen av pedagogik tar sig ofta till uttryck i form av att eleven själv får ökad makt och ansvar för sin egen inlärning, exempelvis genom eget arbete eller grupparbeten under lektionstid. Det är en mycket oroväckande utveckling som borde väcka ett mycket större motstånd i debatten om den svenska skolan än vad det hitintills har gjort.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons