”Medier frågar inte dem som systemet ska skydda”

Mats Olin.
Mats Olin. Foto: Näringslivets medieinstitut
Publicerad
Annons

Medieetiken finns till för de enskilda och ”ska skydda enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet” som det formuleras i de medieetiska reglerna. Den handlar inte om att skydda journalisters möjlighet att verka, som tas om hand av grundlagarna, även om man kan argumentera för att en fungerande medieetik minskar risken för lagstiftning som inskränker tryckfriheten. Svenska journalister har en internationellt sett mycket stor frihet att publicera utan att riskera att hamna i domstol. Den friheten bygger på att mediebranschen tar ett eget ansvar för att etiken upprätthålls.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons