Totalförsvaret behöver förmåga här och nu

Freddy Jönsson Hanberg, om att arbetet med att återuppbygga totalförsvaret präglas av för lite resurser och för långa tidsperspektiv.

Publicerad
Annons

I dagarna har Försvarsmakten (FM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) lämnat in en rapport till regeringen som beskriver hur arbetet med att etablera en sammanhängande planering för totalförsvaret fortskrider. Som jag tidigare påpekat i en artikel i Säkerhetsrådet debatterades frågan om samordning av totalförsvaret i Riksdagen redan 2015. Totalförsvarsstiftelsen har å sin sida upprepade gånger efterlyst ett förmågeramverk och en ledningsmodell – och även lämnat in ett förslag i form av studier till regeringen och till Försvarsberedningen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons