ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

”Invandring krävs för att klara sysselsättningen”

En skev demografisk utveckling i Sverige riskerar att leda till eroderad välfärd. För att motverka detta genom ökad sysselsättning krävs en högre sysselsättningsgrad för utrikes födda, samt nettoinvandring med inte minst arbetskraftsinvandring. Det skriver Mikael Sjöberg och Torbjörn Israelsson från Arbetsförmedlingen som under onsdagen presenterar rapporten ”Sveriges framtida sysselsättning”.

Uppdaterad
Publicerad

Sveriges befolkning beräknas uppgå till 11,2 miljoner år 2030, i det närmaste 1 miljon fler än i dag. Till skillnad från tidigare epoker är det framför allt den äldre befolkningen som ökar kraftigt. Under det kommande decenniet blir ökningen av personer över 80 år nästan lika stor som under hela det senaste halvseklet. I relation till de ökningar som sker i alla åldrar som är i stort behov av vårt välfärdssystem, ökar personer inom de mest yrkesaktiva åldrarna, 20–64, endast i mindre omfattning.

Laddar…