ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

”Underskatta inte en växande religiös extremism”

En del av det svenska biståndets insatser planerade för Mellanöstern kan bli omöjliga att ­genomföra. Sidas analytiker har inte tagit tillräcklig hänsyn till en ökande religiös ­våldsbejakande extremism och dess genomslag i hela området, skriver flera debattörer.

Publicerad

FN:s Globala mål (Agenda 2030) kommer inte att uppnås om inte fler förebyggande insatser skapas för att bygga ömsesidig tillit och förståelse i samarbete med sociala, religiösa och kulturella aktörer inom det civila samhället, som komplement till de miljö- och socioekonomiska åtgärder där staten och FN-organisationerna står i centrum. I arbetet för världsfred, fattigdomsbekämpning, välstånd och utveckling behöver det svenska utvecklingssamarbetet en utvecklad analys av hur vi kan hantera den religiösa och våldsbejakande extremismen.

Laddar…