”Totalförsvaret ska rustas upp på alla fronter”

Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Totalförsvaret ska därför utformas och dimensioneras för att kunna möta väpnat angrepp, skriver Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow (S).

Publicerad
Annons

Strax före jul presenterade Försvarsberedningen rapporten ”Motståndskraft. Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025”. Min uppgift som ordförande har varit att utgående från regeringens anvisningar nå bred politisk samsyn kring totalförsvaret och det civila försvaret. Försvarsberedningen är enig om huvuddragen i rapporten. Samtliga partier är överens om vikten av att stärka totalförsvaret och det civila försvaret. Senast i maj 2019 kommer en slutrapport att presenteras som ska behandla det militära försvaret och redovisa en säkerhetspolitisk analys och bedömning.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons