Foto: Gustaf Öhrnell Hjalmars

Mannen som förlorade både makten och härligheten

Maktmannen bars upp som den auktoritet han själv såg sig som. I kraft av sin position var han alltings mittpunkt. Sedan hände något som han fortfarande inte kan förstå – han föll. Så hur kan det komma sig att Donald Trump installeras som president på fredag?

Publicerad

I HC Andersens berömda saga solar sig kejsaren i föreställningen om sin egen förträfflighet. Illusionen är så ljuv: bara den duglige kan se det magiska tyg som för den oduglige förblir osynligt. Att erkänna sig naken är att erkänna sig värdelös. Därför förtränger kejsaren sina tvivel och hans hov underblåser självbedrägeriet genom att spela med. Tills ett oförstört barn säger som det är:

–  Men han har ju inget på sig!