”Staten duckar ansvar för lokalt klimatarbete”

Anders Knape på Sveriges kommuner och regioner.
Anders Knape på Sveriges kommuner och regioner. Foto: Hans Alm

Det statliga arbetet med samhällets klimatanpassning brister och måste förbättras. Expertmyndigheters kunskap når inte kommunerna och de ekonomiska bidragen är långt ifrån tillräckliga, skriver Anders Knape, SKR.

Publicerad
Annons

Sveriges kommuner och regioner (SKR) släppte i fjol en rapport som väckte stor uppmärksamhet. I rapporten visade vi konkret hur tre kommuner påverkas av klimatförändringarna fram till slutet av seklet, beroende på om klimatutsläppen fortsätter att öka som i dag eller om de minskar kraftigt. Vid fortsatt ökande utsläpp blir risken för bränder, värmeböljor och översvämningar markant större. Sommaren 2018 med dess omfattande skogsbränder var sval jämfört med hur framtida somrar kommer att kunna bli.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons